Profi Sporenie – indexové fondy bez daní

Finančná rezerva je základným stavebným kameňom každého zdravého rodinného rozpočtu. Finančne gramotní a uvedomelí ľudia majú vždy snahu vytvárať finančné rezervy na horšie časy. Jednoducho sa s úsporami krízové situácie v rodinnom rozpočte vždy riešia ľahšie.

Alternatívy sporenia na dôchodok

Starnutie populácie v kombinácii s poklesom pôrodnosti na Slovensku je tikajúcou dôchodkovou bombou. Faktom tiež je, že Sociálna poisťovňa, ako jedna z hlavných inštitúcií zabezpečujúcich dôchodkové renty, sa doposiaľ vždy využívala na politické „súpolenie“ a „kupovanie“ si hlasov z radov seniorov. Nezodpovedné politické hry a permanentné ignorovanie alarmujúcich ekonomických prognóz nám už dnes zarobilo na budúci problém s dôchodkami.

5 jednoduchých tipov ako si nasporiť na dôchodok

Keď dospievate, alebo máte 20 či 30 rokov, sporenie na dôchodok sa javí ako nezmyselný krok. Platíte účty a výdavky, a život chcete žiť práve teraz. Starosť o budúcnosť si necháte na neskôr, však? Ako si začať sporiť na dôchodok?

Je potrebné pravidelne prehodnocovať zmluvu životného poistenia?

Životné poistenie, ako jeden z pilierov zabezpečenia, sa spravidla uzatvára na desiatky rokov. Životné tempo a zmeny, ktoré sa v ňom dejú, majú vplyv na naše potreby, požiadavky a preferencie. Je nevyhnutné, aby sa poistná zmluva pravidelne prispôsobovala aj našej situácii?